Učiteľ odborných umeleckých predmetov – grafický a priestorový dizajn

Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na dobu určitú – od 01.09.2024 do 31.08.2025 na pozíciu učiteľ odborných umeleckých predmetov zameraných na grafický a priestorový dizajn.

Požadované vzdelanie:
ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore umenie – grafika, dizajn, grafický dizajn,vizuálna komunikácia
 
Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • ovládanie grafických programov,
 • portfólio vlastnej tvorby,
   
Požadované doklady:
 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Ponúkame:
 • nástupný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z. z.  vo výške minimálne 1 191,00 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov pri plnom úväzku (t.j. 22 hodín vyučovacej povinnosti).
   
Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžete posielať svoju žiadosť a ostatné požadované doklady:
 • poštou alebo doniesť osobne na adresu: Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15 - 040 01 Košice
 • ​mailom: ekonom@supke.sk
Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky.
 
 • Dátum uzávierky prijímania žiadostí: 30.04.2024 (vrátane)
 • Termín nástupu do zamestnania:  01.09.2024
   
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Štecová
Email.: ekonom@supke.sk

Autor/zdroj: Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 18.04.2024 11:10
Upravené: 18.04.2024 14:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001