Učiteľ odborných strojárskych predmetov

Stredná odborná škola, Prakovce informuje o voľnom pracovnom mieste na pozícii učiteľ/učiteľka odborných strojárskych predmetov.

V zmysle § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Voľné pracovné miesto na dobu: určitú od 01. 09. 2016 do 31. 08. 2017
Pozícia: učiteľ/učiteľka odborných strojárskych predmetov
Názov zamestnávateľa: Stredná odborná škola, Prakovce 282
Adresa zamestnávateľa: Prakovce 282, 055 62  Prakovce
Kontakt: 053/487 41 08, sosprako@gmail.com
Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z.,
  • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).

Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou, e-mailom, prípadne doručiť osobne do 30. 06. 2016.

Autor/zdroj: Stredná odborná škola, Prakovce
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.04.2016 15:30
Upravené: 28.05.2021 16:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001