Učiteľ odborných strojárskych predmetov

Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2 Košice, informuje o voľných pracovných miestach v zmysle § 11a, ods. 1 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z.(o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Pozícia: učiteľ odborných strojárskych predmetov  na polovičný úväzok na dobu určitú

Názov zamestnávateľa: Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice
Kontakt: 055/6784694, sekretariat@sosake.sk
Kategória a podkategória: učiteľ – učiteľ strednej školy
Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o ped. zam a odb. zam. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,  časť VIII.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: pracovné miesto na polovičný úväzok od 16.01.2017 do 30.06.2017 - na dobu určitú

Všetky požadované doklady je potrebné  doručiť najneskôr do  11.01.2017 na sekretariát riaditeľa školy.

Autor/zdroj: Ing. Jozef Eperješi – riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.01.2017 13:00
Upravené: 29.05.2021 21:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001