Učiteľ odborných predmetov

Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľ odborných predmetov - zameranie počítačová grafika (webová grafika)

Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice oznamuje, že od 05. 03. 2012 máme voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu učiteľ odborných predmetov – zameranie počítačová grafika (webová grafika).

Kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v príslušnom študijnom odbore

Odborné požiadavky:

(x)html + CSS – pokročilé techniky programovania webových stránok
Adobe Photoshop – pokročilé techniky úpravy a spracovania bitmapovej grafiky
Adobe Illustrator – pokročilé techniky úpravy a spracovania vektorovej grafiky
Balík Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access) – pokročilé techniky spracovávania dokumentov
Operačné systémy MS Windows/Linux – pokročilá úroveň

Je potrebné, aby uchádzač spĺňal všetky odborné požiadavky!!!

Uchádzači absolvujú vstupný pohovor a vstupný test, ktorým sa overia odborné kompetencie a vedomosti uchádzača.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

bezúhonnosť
zdravotná spôsobilosť
ovládanie štátneho jazyka

Autor/zdroj: Ing. Elena Tibenská, riaditeľka SOŠ
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.02.2012 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001