Učiteľ odborných predmetov – umelecké predmety

Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na dobú určitú – od 01.03.2022 do 31.08.2022 (zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky) na pozíciu učiteľ odborných predmetov:

 • scénický dizajn,
 • navrhovanie,
 • teória scénickej tvorby,
 • náuka o materiáloch.

Požadované vzdelanie:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore výtvarné umenie, dizajn alebo architektonická tvorba.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • ovládanie 2D a 3D grafických softvérov,
 • portfólio vlastnej tvorby.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Ponúkame:

nástupný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z. z. vo výške minimálne 915,00 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov pri plnom úväzku (t.j. 22 hodín vyučovacej povinnosti).

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžete posielať svoju žiadosť a ostatné požadované doklady poštou na adresu:
Škola umeleckého priemyslu Jakobyho 15 040 01 Košice

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Štecová Email.: ekonom@supke.sk

Dátum uzávierky prijímania žiadostí je 31.01.2022.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 20.12.2021 11:55
Upravené: 04.02.2022 16:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine