Učiteľ odborných predmetov na SZŠ

Učiteľ odborných predmetov v študijnom odbore farmaceutický laborant - Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce.

Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce oznamuje, že od 1.9.2013 má voľné pracové miesta na pozíciu:

  • učiteľ odborných predmetov v študijnom odbore farmaceutický laborant.

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore farmaceutické vedy, DPŠ doplnené odbornou praxou.

Iné požiadavky:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady:

  • vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia II. stupňa v príslušnom odbore alebo vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia II. stupňa
  • životopis
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti.

Všetky doklady je potrebné zaslať poštou, e-mailom, prípadne doručiť osobne na adresu školy do 09.08.2013

Kontakt:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.07.2013 13:30
Upravené: 28.05.2021 16:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001