Učiteľ odborných predmetov v odbore farmaceutický laborant

Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce oznamuje, že má momentálne voľné pracové miesto s okamžitým nástupom na pozíciu: učiteľ odborných predmetov v študijnom odbore farmaceutický laborant.

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore farmaceutické vedy

Iné požiadavky:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

  • vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia II. stupňa v príslušnom odbore
  • životopis
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti

Iné: výborné pracovné a platové podmienky

Kontakt:

  • skola@szsmi.eu.sk
  • 056 / 6441452 ,   0907 917 175

Autor/zdroj: Stredná zdravotnícka škola Michalovce
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.11.2016 14:00
Upravené: 28.05.2021 16:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001