Učiteľ odborných predmetov - informatika

Učiteľ odborných predmetov - informatika - Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice

 

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, 040 01 Košice oznamuje, že má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu učiteľ/ka odborných predmetov – informatika s nástupom od 02. 09. 2013.

Kategória a podkategória pedag. zamestnancov: učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Základné odborné požiadavky:

 • pokročilá znalosť kancelárskeho balíka MS Office 2007 (Word, Excel, Powerpoint),
 • programovanie vo vyššom programovacom jazyku (ideálne v jazyku C),
 • tvorba webstránok - pokročilá znalosť technológie HTML a CSS (ideálne znalosť HTML5 a CSS3), algoritmické myslenie.

Rozšírené požiadavky:

 • doplnkové pedagogické štúdium vítané,
 • znalosť sieťových technológií na úrovni CCNA Exploration2 (sieťové protokoly a štandardy a smerovanie) alebo vyššie,
 • objektové programovanie v jazyku C, programovanie mikropočítačov a stavba jednoduchých elektronických zapojení,
 • programovanie v jQuery (JavaScript), PHP, SQL,
 • využívanie grafických vektorových a rastrových editorov na mierne pokročilej úrovni.

Osobnostné predpoklady:

 • cieľavedomosť, zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita, práca v tíme,
 • ochota ďalej sa vzdelávať najmä (ale nie len) v technických smeroch.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť (výpis z registra trestov nie starší ak o 3 mesiace pred nástupom do zamestnania),
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • životopis,
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopisom môžete posielať poštou na adresu školy alebo e-mailom na adresu spse@tuke.sk do 14.06.2013. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.06.2013 16:00
Upravené: 28.05.2021 16:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001