Učiteľ odborných predmetov

Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na dobú určitú – od 03.09.2018 do 31.08.2019 na pozíciu učiteľ odborných predmetov:

 • grafický dizajn
 • 3D počítačová grafika (CAD, SketchUp, Rhinoceros)
 • modelovanie, sochárstvo
 • technické kreslenie
 • záhradná architektúra

Požadované vzdelanie:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady:

 • žiadosť
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Ponúkame

 • nástupný plat v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z. z.  vo výške minimálne 690,00 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov pri plnom úväzku (t.j. 22 hodín vyučovacej povinnosti).

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžete posielať svoju žiadosť a ostatné požadované doklady poštou na adresu:
Škola úžitkového výtvarníctva
Jakobyho 15, 040 01 Košice

Dátum uzávierky prijímania žiadostí je 23.07.2018.

Autor/zdroj: Ing. Andrea Štecová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.07.2018 17:00
Upravené: 29.05.2021 21:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001