Učiteľ odborných elektrotechnických predmetov

Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, 071 92 Michalovce oznamuje, že od 1.9.2015 na dobu neurčitú disponuje voľným miestom na pracovnú pozíciu učiteľ odborných elektrotechnických predmetov strednej školy.

Názov zamestnávateľa: Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
Adresa: Partizánska 1, 071 92 Michalovce
Kontakt: 056/6441459

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ odborných elektrotechnických predmetov strednej školy
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore so zameraním na elektroenergetiku

Zoznam požadovaných dokladov

  • žiadosť
  • životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov

Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou resp. elektronicky na adresu sostmi@sostmi.sk, prípadne doručiť osobne do 10. júla 2015 do 12.00 hod.

Autor/zdroj: Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.06.2015 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001