Učiteľ odborných ekonomických predmetov

Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice, Pilotné centrum CPA SR informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľa odborných ekonomických predmetov v zmysle § 11, ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Pozícia: učiteľ odborných ekonomických predmetov so znalosťou účtovníctva
Názov zamestnávateľa: Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice
Kontakt: 055/6784694, sekretariat@sosake.sk
Kategória: učiteľ – učiteľ strednej školy
Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o ped. zam a odb. zam. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. , časť VIII.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: voľné pracovné miesto je na dobu určitú od 1.9.2015 do 31.8.2016

Všetky potrebné doklady je potrebné doručiť do 24.8.2015

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.07.2015 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001