Učiteľ odborných ekonomicko – dopravných predmetov

Stredná odborná škola automobilová Moldavská cesta 2, 041 99 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pozícii učiteľ odborných ekonomicko – dopravných predmetov aj so znalosťou prevádzky autoservisu na tesne nadpolovičný úväzok.

Informácia o voľných pracovných miestach v zmysle § 11a, ods. 1 zákona NR SR č. 317/2009  Z. z. (o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Voľné pracovné miesto

Pozícia: učiteľ odborných ekonomicko – dopravných predmetov aj so znalosťou prevádzky autoservisu na tesne nadpolovičný úväzok

Názov zamestnávateľa: Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice
Kontakt: 055/6784694, sekretariat@sosake.sk
Kategória a podkategória: učiteľ – učiteľ strednej školy
Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o ped. zam a odb. zam. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.  , časť VIII.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: od 1.9.2016 do 31.8.2017

Všetky požadované doklady je potrebné doručiť najneskôr do 10.8.2016

 

Autor/zdroj: SOŠ automobilová Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.07.2016 14:30
Upravené: 28.05.2021 16:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001