Učiteľ odbornej praxe – strojárstvo, strojné obrábanie

Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice oznamuje, že od 01.09.2019 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu učiteľ odbornej praxe– strojárstvo, strojné obrábanie na plný pracovný úväzok.

Kvalifikačné predpoklady:

  • vyučený v príslušnom učebnom odbore (strojárstvo), úplné stredné vzdelanie príslušného smeru a doplnenie pedagogickej spôsobilosti, vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z .z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • životopis
  • výučný list, maturitné vysvedčenie, vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia II. stupňa
  • výpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace pred nástupom do zamestnania/
  • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti.
  • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania

Plat:

V zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona 388/2018 Z.z. (od 612,50 € v závislosti od platovej triedy a započítateľnej praxe).

Žiadosti o prijatie do zamestnania môžete zasielať písomne na adresu: Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice 04001. alebo na email: sekretariat@priemyslovka.sk, t.č. +421 950 699 260.

Autor/zdroj: SPŠ strojnícka, Komenského 2, Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.06.2019 14:00
Upravené: 28.06.2019 14:33

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról