Učiteľ v odbore farmaceutický laborant

Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce oznamuje, že má momentálne voľné pracovné miesto s okamžitým nástupom na pozíciu učiteľ odborných predmetov v študijnom odbore farmaceutický laborant.

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore farmaceutické vedy,

Iné požiadavky:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

  • vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia II. stupňa v príslušnom odbore alebo vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia II. stupňa
  • životopis
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti

Kontakt:

  • skola@szsmi.eu.sk
  • 056 6441452, 0907 917 175

Autor/zdroj: RNDr. Dušan Žaludko, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.03.2015 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001