Učiteľ nemeckého jazyka

Gymnázium a ZŠ S.M. s vyuč. jaz. maď., Kuzmányho 6, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka nemeckého jazyka na skrátený pracovný úväzok s nástupom od 01.02.2015.

Kategória a podkategória pedagog. zamestnanca: učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady: v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustano-vujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • životopis
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Iné požiadavky:

  • bezúhonnosť /výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace/
  • zdravotná spôsobilosť /dokladovaná pred nástupom do zamestnania lekárskym potvrdením o telesnej a duševnej spôsobilosti/
  • ovládanie štátneho jazyka

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu: skola@maraigimi.sk do 22.01.2015.

Autor/zdroj: Jana Brédová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.01.2015 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001