Učiteľ nemeckého jazyka

Riaditeľka Jazykovej školy Hlavná 113, 040 01 Košice zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste učiteľka/učiteľ nemeckého jazyka s nástupom od septembra 2018.

V zmysle § 11 ods. 1 zákona NR SR č.390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:

Voľné pracovné miesto: od 10. septembra 2018, 16 hod./týždenne, v popoludňajších hodinách
Pozícia: učiteľ nemeckého jazyka
Názov a adresa zamestnávateľa: Jazyková škola, Hlavná 113, 040 01 Košice
Kontakt: info@sjs.sk, 0907448040,

Požadované vzdelanie:

  • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, aprobácia: nemecký jazyk, resp. v kombinácii.

Zoznam požadovaných dokladov:

  1. Žiadosť o zamestnanie
  2. Profesijný životopis
  3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
  4. Diplom

Ponúkame:

  • nástupný plat v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z. z. vo výške minimálne 690,00 € v závislosti od platovej tarify a započítanej praxe  pri plnom úväzku (t.j. 22 hodín vyučovacej povinnosti).

Iné podmienky:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • prax vítaná

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, osobne alebo e-mailom na riaditeľstvo školy.
Dátum uzávierky prijímania žiadosti je do 20.8.2018

Autor/zdroj: Ildikó Gal Andrezlyová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.07.2018 11:00
Upravené: 29.05.2021 21:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001