Učiteľ nemeckého jazyka

Stredná odborná škola, Gemerská 1, 040 11 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ nemeckého jazyka s nástupom od 01. septembra 2016.

Kategória a podkategória:  učiteľ strednej školy
Úväzok:  6 hodím týždenne

Kvalifikačné  predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR  č. 437/2009 Z. z.,  ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických  zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklad o vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť o zamestnanie a ostatné požadované doklady mailom na adresu:  sosgemke@mail.telekom.sk  do  30. júna 2016 alebo  poštou  na adresu:

Stredná odborná škola
Gemerská 1
040 11  Košice

Kontaktná osoba:
Mgr.  Ingrid Sedláková
055/6424371

Autor/zdroj: SOŠ Gemerská 1, Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.06.2016 12:37
Upravené: 28.05.2021 16:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001