Učiteľ praktického vyučovania

Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou, informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre odborné predmety so zameraním na mechanizáciu pôdohospodárstva s nástupom od 01.09.2016.

V zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

Voľné pracovné miesto s dobou nástupu od 01.09.2016: pedagogický zamestnanec – učiteľ odborných predmetov so zameraním na mechanizáciu pôdohodpodárstva
Úväzok: 100 %
Pozícia:  pedagogický zamestnanec
Názov a adresa zamestnávateľa: Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
Dátum predpokladaného nástupu: 01.09.2016
Kontakt: spopsmoldava@mail.t-com.sk, 055/460 21 39, 0915801802 – riaditeľ školy

Kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti:

  • Bezúhonnosť
  • Ukončenie VŠ na mechanizačnej fakulte
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka
  • výhoda ovládania maďarského jazyka
  • prax vítaná

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklady o dosiahnutom najvyššom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať  e-mailom na adresu spopsmoldava@mail.t-com.sk do 31.05.2016. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: SOŠ Moldava nad Bodvou
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.04.2016 11:30
Upravené: 28.05.2021 16:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001