Učiteľ matematiky

Hotelová akadémia so sídlom v Spišskej Novej Vsi zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu – učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov, na základe § 11a ods. 1 Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Voľné pracovné miesto: učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov, odbor matematika
Úväzok: 18 hodín týždenne
Dátum predpokladaného nástupu: 05.09.2016
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov pre stredné školy, aprobácia matematika

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť,
  • životopis,
  • doklady o nadobudnutí vzdelania,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Kontakt:

Tel. kontakt: 053/44 64 215
E-mail: hotelovkasnv@gmail.com

Záujemcovia o voľné pracovné miesto sa môžu hlásiť do 31.07.2016.

Autor/zdroj: Hotelová akadémia Spišská Nová Ves
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.06.2016 12:36
Upravené: 28.05.2021 16:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001