Učiteľ konzervatória

Učiteľ hlavného odboru štúdia herectvo, spev, tanec, hra na violončele, hra na bicích nástrojoch, hra na akordeóne, hra na kontrabase - Konzervatórium, Exnárova 8, Košice

 

Konzervatórium, Exnárova 8, 040 22 Košice oznamuje, že od 1. septembra 2013 má voľné pracovné miesta na pracovnú pozíciu:

 • učiteľ hlavného odboru štúdia Herectvo
 • učiteľ hlavného odboru štúdia Spev
 • učiteľ hlavného odboru štúdia Tanec
 • učiteľ hlavného odboru štúdia Hra na violončele
 • učiteľ hlavného odboru štúdia Hra na bicích nástrojoch
 • učiteľ hlavného odboru štúdia Hra na akordeóne
 • učiteľ hlavného odboru štúdia Hra na kontrabase

Kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

 • vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia II. stupňa v príslušnom študijnom odbore
 • životopis
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopisom môžete posielať poštou na adresu školy alebo e-mailom na adresu sekretariat@kek.sk do 31.05.2013. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.05.2013 12:00
Upravené: 28.05.2021 16:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001