Učiteľ/ka všeobecnovzdelávacích predmetov

Gymnázium, Poštová 9, 042 52 Košice oznamuje voľné pracovné miesta na pracovnú pozíciu učiteľ/ka všeobecnovzdelávacích predmetov matematika, chémia, telesná a športová výchova, s nástupom od 2.9.2014.

Kategória a podkategória: učiteľ strednej školy

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť.

Iné kritériá a požiadavky:

 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi musí byť doručená najneskôr dňa 20.6.2014 do 13.00 hod. na adresu školy alebo e-mailom na adresu skola@gympos.sk.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 2. 7. 2014.

 • matematika: 8.00 hod.
 • chémia: 10.00 hod.
 • telesná športová výchova: 13.00 hod

Autor/zdroj: RNDr. Marián Ružička, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.06.2014 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001