Učiteľ/ka všeobecno-vzdelávacích predmetov

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Učiteľ/ka všeobecno-vzdelávacích predmetov s nástupom od 02.09.2015.

Kategória a podkategória pedag. zamestnancov: učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Základné odborné požiadavky: Aprobácia na vyučovanie predmetov v niektorej z kombinácií: ANJ – MAT , ANJ – ETV, ANJ – INF/VYT, prípadne ANJ / Technická ANJ z oblasti IKT

Osobnostné predpoklady uchádzačov:

  • cieľavedomosť, zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita, práca v tíme,
  • ochota ďalej sa vzdelávať.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovanými pracovnými miestami:

  • bezúhonnosť (výpis z registra trestov nie starší ak o 3 mesiace pred nástupom do zamestnania),
  • zdravotná spôsobilosť,
  • ovládanie štátneho (slovenského) jazyka.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • životopis,
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopisom môžete posielať poštou na adresu školy alebo e-mailom na adresu spse@spseke.sk do 12.06.2015. Kontaktovať na pracovný pohovor budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.05.2015 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001