Učiteľ/ka telesnej výchovy

SOŠ veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice – Barca informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka telesnej výchovy s nástupom od 1.9.2019 na plný úväzok, minimálny plat 759,- €.

Kategória a podkategória pedag. zamestnancov: učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • životopis
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
  • zdravotná spôsobilosť(dokladovaná pred nástupom do zamestnania lekárskym potvrdením o telesnej a duševnej spôsobilosti)
  • ovládanie štátneho jazyka

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu: sosvet@sosvet.sk do 14.6.2019. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: MVDr. Ladislav Mucha, riaditeľ SOŠ veterinárnej v Košiciach-Barci
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.05.2019 16:56
Upravené: 28.05.2019 17:20

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról