Učiteľ/ka telesnej výchovy

Riaditeľ Strednej odbornej školy Jána Bocatia, Bocatiova 1 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/ka telesnej výchovy s nástupom od 03.09.2018.

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme - bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

V zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických  zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády č. 359/2017 Z.z. je minimálny plat 690,00 Eur v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Kontakt:

 • kontaktná osoba: Mgr. Ján Miglec, riaditeľ školy
 • e-mail: skola@sosbocatiuske.sk
 • telefón: 055 6323475, 6323819, 0905 482 324
 • Žiadosti môžete posielať meilom alebo poštou na adresu školy: Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova č.1, 040 01 Košice.

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 31. 07. 2018.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Autor/zdroj: Mgr. Ján Miglec, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.07.2018 12:28
Upravené: 29.05.2021 21:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001