Učiteľ/ka telesnej výchovy

Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova č.1 040 01 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka telesnej výchovy a nástupom od 01.02.2015.

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Životopis
 • Doklady o dosiahnutom vzdelaní
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Kontakt:

 • kontaktná osoba: Mgr. Ján Miglec, riaditeľ školy
 • e-mail: skola@sosbocatiuske.sk
 • telefón: 055 6323475, 6323819
 • Žiadosti môžete posielať meilom alebo poštou na adresu školy do 17. 01. 2015. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov

Autor/zdroj: Mgr. Ján Miglec, riaditeľ SOŠ
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.01.2015 14:30
Upravené: 28.05.2021 16:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001