Učiteľ/ka slovenského jazyka

Stredná odborná škola Szakköépiskola J, Majlátha 2, 076 51 Pribeník informuje o voľnom mieste učiteľa slovenského jazyka s nástupom od 1.9.2014.

Kategória a podkategória pedag. zamestnancov: učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II.stupňa s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra
  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • osobnostné a morálne predpoklady
  • znalosť maďarského jazyka vítaná, nie je však podmienkou

Požadované doklady:

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Životopis
  • Doklady o dosiahnutom vzdelaní
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov musí byť súčasťou žiadosti a doručený v obálke s uvedením adresy odosielateľa

Žiadosti o prijatie do zamestnania so štruktúrovaným životopisom môžete posielať poštou najneskôr do 18.08.2014. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neodpovedať tým uchádzačom, ktoré nespĺňajú požadované podmienky.

Autor/zdroj: Anna Slotová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.07.2014 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001