Učiteľ/ka odborných veterinárnych predmetov

SOŠ veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka odborných veterinárnych predmetov s nástupom od 1.2.2022 na plný úväzok.

Kategória a podkategória pedag. zamestnancov:
učiteľ strednej školy

Ponúkaný plat:
Od 998 € (brutto) v závislosti od skúseností kandidáta

Kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Požadované kvalifikačné predpoklady a doklady:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (UVLF – všeobecné veterinárne lekárstvo)
  • veterinárna prax pri hospodárskych a spoločenských zvieratách (minimálne 2 roky)
  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • životopis
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
  • zdravotná spôsobilosť (dokladovaná pred nástupom do zamestnania lekárskym potvrdením o telesnej a duševnej spôsobilosti)
  • ovládanie štátneho jazyka
  • vodičské oprávnenie skupiny B

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu: sosvet@sosvet.sk do 10.1.2022. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: MVDr. Mária Ivanová, riaditeľ SOŠ veterinárnej v Košiciach
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 21.12.2021 08:47
Upravené: 04.02.2022 16:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine