Učiteľ/ka v odbore zdravotnícky asistent

Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce oznamuje, že od 1.2.2014 má voľné pracové miesta na pozíciu: učiteľ odborných predmetov v študijnom odbore zdravotnícky asistent.

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo, DPŠ doplnené 2. ročnou odbornou praxou

Iné požiadavky:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

  • vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia II. stupňa v príslušnom odbore
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti

Všetky doklady je potrebné zaslať poštou, e-mailom, prípadne doručiť osobne na adresu školy do 29.01.2014

Kontakt:

  • skola@szsmi.eu.sk
  • 056 6441452

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.01.2014 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001