učiteľ/ka nemeckého jazyka

Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste — učiteľ/ka nemeckého jazyka s možným nástupom od 01.09.2024

Voľné pracovné miesto
 • učiteľ/ka nemeckého jazyka
Úväzok
 • pracovný úväzok – 100%
Pozícia
 • učiteľ/ka nemeckého jazyka
Názov a adresa zamestnávateľa
Gymnázium
Šrobárova 1
042 23  Košice
Dátum nástupu do PP
 • 01.09.2024
Kontakt
 • +421 55 2021333
 • sekretariat@srobarka.sk
Kvalifikačné predpoklady
 • vysokoškolské vzdelanie
Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom
 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita
Platové podmienky
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v závislosti od dosiahnutého vzdelania a počtu rokov praxe uchádzača (funkčný plat od 1.161,50 Eur – začínajúci pedagogický zamestnanec).
 
Zoznam požadovaných dokladov
 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákonov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať e-mailom na adresu
sekretariat@srobarka.sk do 06.05.2024. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Kontaktná osoba: Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy
Zverejnené: 18.04.2024

Autor/zdroj: Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 18.04.2024 11:00
Upravené: 18.04.2024 14:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001