Učiteľ/ka matematiky

Učiteľ/ka matematiky - Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice

Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka matematiky s nástupom od 01.02.2013.
Kategória a podkategória pedag. zamestnancov: učiteľ strednej školy.

Kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

 

Požadované doklady:

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Životopis
  • Doklady o dosiahnutom vzdelaní
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu skola(at)ostrovskeho.sk do 16.01.2013. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

 

Autor/zdroj: Anna Slotová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.01.2013 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001