Učiteľ/ka informatiky a počítačových sietí

Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka informatiky a počítačových sietí s nástupom od 01.09.2014.

Kategória a podkategória pedag. zamestnancov: učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Odborné požiadavky:

Počítačové znalosti – používateľ:

 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft Excel - pokročilý
 • Microsoft Powerpoint – pokročilý
 • Microsoft Outlook – pokročilý
 • Microsoft Outlook – pokročilý

Počítačové znalosti – počítačové siete:

 • znalosti na úrovni CCNA 1 – CCNA 2
 • Certifikát CISCO CCNA 1 – CCNA 4 výhodou

Počítačové znalosti – administrátor:

 • administrácia UNIX/Linux – základy
 • administrácia LAN/WAN - pokročilý

Osobnostné predpoklady:

 • komunikačné schopnosti
 • analytické a logické myslenie
 • zmysel pre detail
 • kreativita
 • proaktívny prístup

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Životopis
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu skola@ostrovskeho.sk do 23.06.2014. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: Ing. Elena Tibenská, riaditeľka SOŠ
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.06.2014 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001