Učiteľ/ka informatiky a počítačových sietí

Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka informatiky a elektrotechniky s nástupom od 01. 09. 2015.

Kategória a podkategória pedag. zamestnancov: učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Odborné požiadavky:

  • Počítačové znalosti – používateľ:
   - Microsoft Word – pokročilý
   - Microsoft Excel - pokročilý
   - Microsoft Powerpoint – pokročilý
   - Microsoft Outlook – pokročilý
  • Počítačové znalosti – počítačové siete:
   - znalosti na úrovni CCNA 1 – CCNA 2
   - Certifikát CISCO CCNA 1 – CCNA 4 výhodou
  • Počítačové znalosti – administrátor:
   - administrácia UNIX/Linux – základy
   - administrácia LAN/WAN - pokročilý

Osobnostné predpoklady:

  • komunikačné schopnosti
  • analytické a logické myslenie
  • zmysel pre detail
  • kreativita
  • proaktívny prístup

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Životopis
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu skola@ostrovskeho.sk do 10.06.2015. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Autor/zdroj: Ing. Elena Tibenská, riaditeľka SOŠ
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.06.2015 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001