Učiteľ/ka elektrotechnických predmetov

Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka elektrotechnických predmetov s nástupom od 01. 09. 2016.

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy.

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Odborné požiadavky:

 • znalosť operačných systémov (Windows, Linux)
 • znalosť programov MS Office na úrovni experta
 • znalosti z oblasti elektroniky a elektrického merania

Osobnostné predpoklady:

 • komunikačné schopnosti
 • analytické a logické myslenie
 • zmysel pre detail
 • kreativita
 • proaktívny prístup

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Životopis
 • Kópiu dokladov o vzdelaní
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať do 09.08.2016 poštou alebo e-mailom na adresu skola@ostrovskeho.sk . Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

 

Autor/zdroj: Ing. Elena Tibenská,riaditeľka SOŠ
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.08.2016 11:55
Upravené: 28.05.2021 16:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001