Učiteľ/ka elektrotechnických predmetov a informatiky

Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka elektrotechnických predmetov a informatiky s nástupom od 01. 09. 2018.

Kategória a podkategória pedag. zamestnancov: učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Odborné požiadavky:  

 • znalosť operačných systémov (Windows, Linux)
 • znalosť programov MS Office na úrovni experta
 • znalosti z oblasti elektroniky a elektrického merania
 • znalosti na úrovni CCNA 1 – CCNA 2, Certifikát CISCO CCNA 1 – CCNA 4 výhodou
 • administrácia UNIX/Linux – základy
 • administrácia LAN/WAN

Osobnostné predpoklady:                            

 • komunikačné schopnosti
 • analytické a logické myslenie
 • zmysel pre detail
 • kreativita
 • proaktívny prístup

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Platové zaradenie a plat:

 • v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR (v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov – od 690 eur)

Požadované doklady:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Životopis
 • Kópiu dokladov o vzdelaní
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu skola@ostrovskeho.sk  do 28.06.2018. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Autor/zdroj: Ing. Elena Tibenská, riaditeľka SOŠ
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2018 16:00
Upravené: 29.05.2021 21:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001