Učiteľ/ka chémie – anglického jazyka

Riaditeľka Gymnázia, Opatovská cesta 7 v Košiciach, informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/ka Chémie – Anglického jazyka na plný rsp. čiastkový úväzok od 1. septembra 2018.

Kategória: učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácia CHEM – ANJ 

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa podľa vyhlášky č. 437/2009  Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Plat v závislosti od dĺžky započítanej praxe, v zmysle ustanovení zákona č. 533/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z.z. v rozpätí od  753 € do 1045,50 €.

Názov a adresa zamestnávateľa:

Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
Opatovská cesta 7, 04001 Košice
t.č. 7274412
e-mail: riaditel@opatovska.sk

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:            

  1. bezúhonnosť
  2. osobnostné predpoklady: zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita, práca v tíme, ochota  ďalej sa vzdelávať,  zdravotná spôsobilosť 
  3. prax na bilingválnom gymnáziu vítaná

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • životopis
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, e-mailom alebo doručte osobne do 11. 06. 2018 na riaditeľstvo školy. 

Autor/zdroj: Gymnázium, Opatovská cesta 7 v Košiciach
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 31.05.2018 16:00
Upravené: 29.05.2021 21:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001