Učiteľ/ka anglického a ruského jazyka

Riaditeľka Gymnázia, Opatovská cesta 7 v Košiciach, informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/ka Anglického jazyka a Ruského jazyka na bilingválnom anglickom štúdiu na plný úväzok od 1. septembra 2017.

Kategória: učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácia: ANJ - RUJ

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa podľa vyhlášky č. 437/2009  Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Názov a adresa zamestnávateľa: Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice, t.č. 7274412, e-mail: riaditel@opatovska.sk

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  1. bezúhonnosť
  2. osobnostné predpoklady: zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita, práca v tíme, ochota  ďalej sa vzdelávať,  zdravotná spôsobilosť
  3. prax na bilingválnom gymnáziu vítaná

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • životopis
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, e-mailom alebo doručte osobne do 01.06.2017 na riaditeľstvo školy.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.05.2017 21:00
Upravené: 29.05.2021 21:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001