Učiteľ/ka anglického jazyka

Gymnázium Alejova 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľa anglického jazyka na dobu určitú od 1.2.2014 do 30.6.2014.

V zmysle § 11 ods.1 zákona NR SR č.390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o  pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Voľné pracovné miesto na dobu: určitú od 01. 2. 2014 do 30. 6. 2014

Pozícia: učiteľ anglického jazyka

Názov a adresa zamestnávateľa: Gymnázium, Alejová 1, Košice

Kontakt: gymnazium.alejova@galeje.sk; 055 729 66 86

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy

Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, aprobácia – anglický jazyk v kombinácii

Zoznam požadovaných dokladov:

  1. Žiadosť
  2. Profesijný životopis
  3. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Všetky potrebné doklady zašlite poštou alebo osobne do 29. 01. 2014 na riaditeľstvo školy.

Autor/zdroj: PhDr. Ľubomír Sobek, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.01.2014 13:00
Upravené: 28.05.2021 16:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001