Učiteľ/ka anglického jazyka

SOŠ veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2. 040 17 Košice – Barca informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka anglického jazyka s nástupom od1.9.2018.

Kategória a podkategória pedag. zamestnancov: učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • životopis
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
  • zdravotná spôsobilosť(dokladovaná pred nástupom do zamestnania lekárskym potvrdením o telesnej a duševnej spôsobilosti)
  • ovládanie štátneho jazyka

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu: sosvet@sosvet.sk do 1.7.2018. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: MVDr. Ladislav Mucha, riaditeľ SOŠ veterinárnej
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.01.2018 10:00
Upravené: 29.05.2021 21:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001