Učiteľ/ka anglického jazyka

Riaditeľka Jazykovej školy v Košiciach, Hlavná 113 oznamuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/ka AJ na 72,73% úväzok od 1. mája 2017.

Kategória: učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácia anglický jazyk - slovenský jazyk

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa podľa vyhlášky č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady  pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Názov a adresa zamestnávateľa: Jazyková škola, Hlavná 113, 040 01 Košice, www.sjs.sk
Kontakt: info@sjs.sk, 0907448040

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • možnosť pracovať v popoludňajších hodinách
  • prax na základnej, strednej alebo jazykovej škole

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • životopis
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, e-mailom alebo doručte osobne do 30.04.2017 na riaditeľstvo školy.

Autor/zdroj: Jazyková škola Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.04.2017 14:57
Upravené: 29.05.2021 21:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001