Učiteľ/ka anglického jazyka

Riaditeľka Jazykovej školy, Javorová 16, Spišská Nová Ves informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/ka anglického jazyka na plný úväzok od 1. septembra 2017.

Kategória: učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácia anglický jazyk

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa podľa vyhlášky č. 437/2009  Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Názov a adresa zamestnávateľa: Jazyková škola, Javorová 16, 052 01 Spišská Nová Ves, www.jssnv.sk
Kontakt: js@jssnv.sk, 0905727558

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť
  • osobnostné predpoklady: zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita, práca v tíme, ochota
  • ďalej sa vzdelávať
  • zdravotná spôsobilosť
  • prax na základnej, strednej alebo jazykovej škole min.2 roky
  • okolností umožňujúce pracovať  popoludní

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • životopis
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, e-mailom alebo doručte osobne  do 15.06.2017 na riaditeľstvo školy.

Autor/zdroj: Mgr. Justína Kurilová, riaditeľka
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.04.2017 09:47
Upravené: 29.05.2021 21:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001