Učiteľ informatiky v kombinácii s fyzikou

Gymnázium Alejová 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľa informatiky v kombinácii s fyzikou na dobu určitú od 24. 08. 2015 do 31. 08. 2016.

V zmysle § 11a zákona č.317/2009 Z. z. o  pedagogických a odborných zamestnancoch a  o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Voľné pracovné miesto na dobu: určitú od 24. 08. 2015 do 31. 08. 2016
Pozícia: učiteľ informatiky v kombinácii s fyzikou
Názov a adresa zamestnávateľa: Gymnázium, Alejová 1, Košice
Kontakt: gymnazium.alejova@galeje.sk; 055/729 66 86
Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy
Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, aprobácia – informatika v kombinácii s fyzikou

Zoznam požadovaných dokladov:

  1. Žiadosť
  2. Profesijný životopis
  3. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
  4. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Všetky potrebné doklady zašlite poštou alebo osobne najneskôr do 06. 07. 2015 na riaditeľstvo školy.

Autor/zdroj: PhDr. Ľubomír Sobek, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.07.2015 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001