Učiteľ geografie

Na základe § 11a ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy informáciu o voľnom pracovnom mieste.

Voľné pracovné miesto: pedagogický  zamestnanec – učiteľ geografie

Úväzok: 2 vyučovacie hodiny týždenne – geografia

Dátum nástupu: 01.09.2017

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa zamerané na vyučovanie predmetu geografia

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť
  • životopis
  • doklady o nadobudnutí vzdelania
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Kontakt:
t.č.: 053/4472315
email: gymkromp@gmail.com

Záujemcovia o voľné pracovné miesto sa môžu hlásiť do 30.06.2017.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.06.2017 13:00
Upravené: 29.05.2021 21:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001