Učiteľ fyziky

Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance oznamuje, že od 1. 9. 2014 máme voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou fyzika.

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

  • Vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia II. stupňa v príslušnom študijnom odbore
  • Životopis
  • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti

Kontakt:

  • e-mail: gsobrance@gsobrance.edu.sk
  • telefón: 056 652 24 64; 056 652 10 20

Žiadosti o prijatie do zamestnania môžete posielať do 22. 8. 2014.

Autor/zdroj: Monika Kicová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.08.2014 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001