Učiteľ - farmaceutický laborant

Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka odborných predmetov študijného odboru farmaceutický laborant s nástupom od 01.09.2014.

Kategória a podkategória pedagogického zamestnanca:

 • učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore farmácia, minimálne 2 roky odbornej praxe

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • životopis
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Iné požiadavky:

 • bezúhonnosť /výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace/
 • zdravotná spôsobilosť /dokladovaná pred nástupom do zamestnania lekárskym potvrdením o telesnej a duševnej spôsobilosti/
 • ovládanie štátneho jazyka

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu: skola@szsmi.eu.sk do 10.08.2014.

 • skola@szsmi.eu.sk
 • 056 6441452

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.07.2014 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001