Učiteľ chémie

Gymnázium, Alejová 1, Košice zverejňuje oznam o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ chémie na dobu určitú od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2014.

Kategória a podkategória pedag. zamestnancov: učiteľ strednej školy

Informácia o voľnom pracovnom mieste:

v zmysle § 11 ods.1 zákona NR SR č.390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov


Požadované vzdelanie:

    vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, aprobácia – chémia v kombinácii

Požadované doklady:

  • Žiadosť
  • Profesijný životopis
  • Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Kontakt: e-mail: gymnazium.alejova(at)galeje.sk

             tel.: 055/7296686; 0904 675 712

Všetky potrebné doklady zašlite poštou alebo osobne do 23. 7. 2014 na riaditeľstvo školy.

Autor/zdroj: Anna Slotová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.07.2014 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001