Učiteľ biológie

Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance oznamuje, že od 1. 9. 2019 má voľné pracovné miesto na čiastočný úväzok (zastupovanie počas materskej dovolenky) na pracovnú pozíciu učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou biológia.

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady: 

  • Vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia II. stupňa v príslušnom študijnom odbore
  • Životopis
  • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti

Kontakt:

  • e-mail: gsobrance@gsobrance.edu.sk
  • telefón: 056/652 24 64; 056/652 10 20

Žiadosti o prijatie do zamestnania posielajte do 16. 8. 2019 na adresu školy:

Gymnázium
Kpt. Nálepku 6
073 01 Sobrance

Autor/zdroj: Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.08.2019 15:19
Upravené: 05.08.2019 16:09

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah 30 rokov po ...