Učiteľ biológie

Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance oznamuje, že od 1. 9. 2017 máme voľné pracovné miesto na čiastočný úväzok (zastupovanie počas materskej dovolenky) na pracovnú pozíciu učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou biológia.

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ strednej školy

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady: 

 • Vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia
 • II. stupňa v príslušnom študijnom odbore
 • Životopis
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti

Kontakt:

 • e-mail: gsobrance@gsobrance.edu.sk
 • telefón: 056/652 24 64; 056/652 10 20

Žiadosti o prijatie do zamestnania posielajte do 18. 8. 2017.

Autor/zdroj: Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.07.2017 10:58
Upravené: 29.05.2021 21:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001