Učiteľ anglického jazyka

Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce oznamuje voľné pracovné miesto na dobu určitú od 1.12.2012 do 30.6.2013 na pozícii učiteľ anglického jazyka.

Názov zamestnávateľa: Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
Adresa: Partizánska 1, 071 92 Michalovce
Kontakt: 056/6441459

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: Učiteľ anglického jazyka strednej školy
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť
  • životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • preukázanie zdravotnej spôsobilosti

 

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom miesto je obsadzované na dobu určitú od 1.12.2012 do 30.6.2013

Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou, prípadne doručiť osobne do 28. novembra 2012

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.11.2012 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001