Učiteľ anglického jazyka a učiteľ pre všeobecnovzdelávacie predmety

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Kukučínova 23, Košice pracovisko Viničky zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu – učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov, na základe § 11a ods. 1 Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Voľné pracovné miesta na kratší pracovný čas:

 • učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov: odbor  slovenský jazyk, dejepis, občianska náuka, etická výchova, telesná a športová výchova úväzok: 13 hodín týždenne
 • učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov odbor anglický jazyk, úväzok: 6 hodín týždenne

Dátum predpokladaného nástupu: 01.09.2017
Kategória a podkategória: učiteľ – učiteľ strednej školy
Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o ped. zam a odb. zam. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.
 • doplňujúce pedagogické štúdium (nie je podmienkou),
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • doklady o ukončenom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • znalosť maďarského jazyka

Kontakt:
Tel. kontakt: 055/6855389, 056/6373470
E-mail: soupbarca@stonline.sk

Záujemcovia o voľné pracovné miesto sa môžu hlásiť do 18.08.2017.

Autor/zdroj: Mgr. Blažena Číkošová, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 31.07.2017 08:00
Upravené: 29.05.2021 21:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001