Učiteľ anglického jazyka na strednaj odbornej škole

Učiteľ anglického jazyka - Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce.

Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce oznamuje, že má voľné pracovné miesto na dobu určitú od 1.09.2013 do 30.6.2014 na pozíciu:

  • učiteľ anglického jazyka strednej školy.

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť
  • životopis
  • oklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • preukázanie zdravotnej spôsobilosti.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • miesto je obsadzované na dobu určitú od 1.9.2013 do 30.6.2014.

Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou,prípadne doručiť osobne do 31. júla 2013.

Názov zamestnávateľa: Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce

Adresa: Partizánska 1, 071 92 Michalovce

Kontakt: 056/6441459

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.07.2013 10:00
Upravené: 28.05.2021 16:37

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001